14 July 2009

Sembahyang Fardhu Maghrib Berjemaah, Membaca Tahlil dan Doa Kesyukuran sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Sultan Haji Hassanal BolkiahSeluruh warga perkhidmatan awam adalah didorong untuk menyertai acara Sembahyang Fardhu Maghrib Berjemaah, Membaca Tahlil dan Doa Kesyukuran sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-63.

    Hari Selasa malam Rabu

20hb Rejab 1430H bersamaan 14hb Julai 2009

bermula jam 6.00 petang

Di Masjid-masjid seluruh negara

30 

·    Semoga dengan kehadiran Pegawai dan Kakitangan Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Jabatan dibawahnya di majlis itu nanti akan dapat memberkati lagi Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang Ke-63 pada tahun ini.


No comments:

Our Location